WSPÓŁPRACA

Pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych budową świadomości ekologicznej i poprawą efektywności energetycznej w budownictwie do współpracy.

Wychodząc naprzeciw rosnącej świadomości społecznej oraz ciągłemu dążeniu do podnoszenia jakości i standardu życia zachęcamy do transferu technologii i współtworzenia innowacyjnych rozwiązań, które wykorzystane zostaną w budownictwie zeroenergetycznym.