Nadzór

W trakcie każdej realizacji należy ustanowić nadzór, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. W przypadku budowy domów jednorodzinnych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane, a przy bardziej skomplikowanych realizacjach konieczne jest również powołanie inspektora nadzoru.

Nasza profesjonalna kadra techniczna posiada wiedzę i doświadczenie związane z budową wielu obiektów mieszkaniowych i użyteczności publicznej, szczególnie w aspekcie zapewnienia jakości i standardów prac o kluczowym znaczeniu dla końcowej jakości i standardu energetycznego.

Analogiczne wymagania dotyczą wykonawców robót budowlanych. Przy doborze wykonawców budynku istotne jest ograniczenie liczby usługodawców.
Całość inwestycji powinna być, w miarę możliwości, przeprowadzana przez jedną firmę. Takie działanie pozwala zachować sprawny charakter prac, jak również uniknąć ewentualnych problemów cywilnoprawnych.