REALIZACJA

Istotą budynku pasywnego jest dbałość o jakość na każdym etapie jego powstawania.

Prawidłowe wykonanie prac budowlanych sprawdza się poprzez wykonanie tzw. testu Blower Door, dzięki któremu sprawdzany jest parametr nieszczelności powietrznej budynku n50.

Kontrola termowizyjna przegród zewnętrznych budynku pozwala ocenić lokalizację strat ciepła z budynku oraz jakość wykonanych izolacji, czy błędy w montażu stolarki okiennej.