FINANSOWANIE

Warunkiem uzyskania dotacji na budowę domu pasywnego czy energooszczędnego jest zaciągnięcie kredytu na pokrycie kosztów kwalifikowanych o wartości przekraczającej kwotę dotacji.

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW.

Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia (nie dłużej jak 3 lata od daty podpisania umowy kredytowej) wraz z potwierdzeniem uzyskania standardu energetycznego.

Starając się ułatwić Państwu procedurę pozyskania niezbędnego finansowania zachęcamy do skorzystania z usług doradców z banków biorących udział w programie NFOŚiGW współpracujących z naszą firmą.