AKTUALNOŚCI

2013-03-13

W związku z przedłużającymi się pracami NFOŚiGW nad procedurami udzielania kredytów z dotacją na budowę budynków pasywnych i energooszczędnych, w tym nad procesem weryfikacji projektów budowlanych, przewidywany start programu udzielania kredytów z dotacją rozpocznie się w II kwartale 2013 r.